Giới thiệu

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 năm 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26-29/7/2019.

Read more

Sự kiện

Chương trình dự kiến
14/05/2019 09:00:00
Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Sự kiện tiếp theo

Nhà tài trợ

Ảnh

Ảnh sự kiện của các ca sĩ ASEAN