Giới thiệu

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967 -2017) và 72 năm thành lập Đài TNVN, Đài TNVN đề ra sáng kiến tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" với mục đích trở thành một sự kiện khu vực.

Read more

Sự kiện

Chương trình dự kiến
18/08/2017 09:00:00
FLC Thanh Hóa, Việt Nam

Sự kiện tiếp theo

Nhà tài trợ

Ảnh

Ảnh sự kiện của các ca sĩ ASEAN