Liên hệ

  • Ban Hợp tác quốc tế - Đài Tiếng nói Việt Nam

  • Địa chỉ: Số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội, Việt Nam.

  • Điện thoại: +8424 62727108/ +8424 62727189

  • Fax: +8424 39366690

  • Email: aseansongcontest@gmail.com

Bản đồ