Chương trình dự kiến

vov
Đăng ngày:6/29/2017 12:00:00 PM

CUỘC THI TIẾNG HÁT ASEAN 2017

18 – 21/8/2017

FLC Thanh Hóa, Vietnam

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày

Giờ

Hoạt động

18/8

 

Khách đến và đăng ký

19/8

Buổi sáng và buổi chiều

Buổi tối

Tham quan và tổng duyệt

Bán kết

20/8

Buổi sáng và buổi chiều

Buổi tối

Tổng duyệt

Chung kết

21/8

 

Kết thúc