0 clips
  • Ngày sinh: 7/28/2019
  • Thể loại: Pop
Giới thiệu

Chi tiết

Họ và tên: Y MARINETH.

Quốc tịch: Campuchia. 

Y Marineth làm một nhân viên của Sở Văn hóa và Mỹ thuật tỉnh Kandal và đồng thời cô là sinh viên Đại học Âm nhạc,- Mỹ thuật Hoàng gia Vương quốc Campuchia.

Clips

Ca sĩ khác